Pengurusan Projek Lestari

Ts Dr Norsaidatul Akmar Mazelan

1. PENGENALAN

 00:01:54

Melalui kelas ini anda akan didedahkan kepada 5 perkara yang perlu ada bagi mengurus sesebuah projek dengan mampan, mengenal pasti sesuatu kegagalan dalam sesebuah projek dan bagaimana untuk mengatasinya, bagaimana untuk mengumpulkan komuniti dan pelanggan secara berkesan serata bagaiman untuk meraih keuntungan.


TOPIK YANG AKAN DIAJAR

 • Pengenalan
 • Apa itu perniagaan mampan
 • Apa itu pengurusan projek mampan
 • 5P dalam pengurusan projek mampan
 • Rangka kerja pengurusan projek mampan
 • Penilaian projek mampan
 • Membangunkan projek mampan
 • UN 17SDGs dan pembangunan komuniti
 • UN 17SDGs  dan pembangunan ekonomi
 • UN 17SDGs dan pembangunan persekitaran
 • Pengurusan projek mampan berkait rapat dengan UN 17SDGs  

HA

hanisrasyidah - 10 May 2023 4:03pm

IN

intanliyana - 04 May 2023 8:43am

AR

Arumugam - 13 Oct 2022 3:58am

CA

Calvin - 02 Sep 2022 10:40am

DE

DevakumarALRanganathan - 06 Aug 2022 1:52am

Ruang Cikgu Berhad (Reg: 201901013277)

32-BC-05 & 32-BC-08
Q Sentral, Jalan Stesen Sentral 2A,
Kuala Lumpur Sentral,
50470 Kuala Lumpur,
Malaysia.

+603 2276 3055 (9.00am - 4.00pm) Mon - Fri

office@ruangcikgu.com


Powered by RuangCikgu Terms & Conditions