Kesedaran Keselamatan Siber

Yuzirah Binti Abdul Rahim

1. PENGENALAN

 00:00:35

Melalui kelas ini anda akan didedahkan mengenai konsep keselamatan siber dan kepentingannya serta bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut secara lebih terperinci.

 


TOPIK YANG AKAN DIAJAR:


Pengenalan

Kesedaran Keselamatan Siber

Kepentingan Kesedaran Keselamatan Siber

Mengapa Ia Penting Kepada Anda

Virus Dan Malware

Keselamatan Katalaluan

Pancingan (Phishing) Data – Email Dan Website

Kejuruteraan Sosial – Kesedaran Keselamatan Data Peribadi

- no feedback -

Ruang Cikgu Berhad (Reg: 201901013277)

32-BC-05 & 32-BC-08
Q Sentral, Jalan Stesen Sentral 2A,
Kuala Lumpur Sentral,
50470 Kuala Lumpur,
Malaysia.

+603 2276 3055 (9.00am - 4.00pm) Mon - Fri

office@ruangcikgu.com


Powered by RuangCikgu Terms & Conditions